MOTOPOMPA

Służy do przepompowywania różnego rodzaju zanieczyszczeń. Pompy te mogą być stosowane do odwadniania wykopów, usuwania wody z zalanych piwnic i studzienek kanalizacyjnych.